Cổng tri thức OpenEdu

Cuộc sống của bạn không phải là về bạn

Diễn giả: Neale Donald Walsch

Cách vận hành của cuộc sống là bất kỳ điều gì mà ta muốn cho chúng ta, trước tiên hãy tìm cách đem cho chúng cho người khác. Nếu ta muốn giàu có hơn, hãy giúp người khác trở nên giàu có. Nếu ta muốn người khác kiên nhẫn với mình hơn, hãy tập kiên nhẫn với họ. Nếu ta muốn hạnh phúc hơn, hãy giúp người khác hạnh phúc

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=W56PMd_cHew