Cổng tri thức OpenEdu

Cuộc Cách mạng sự học

Diễn giả: Sir Ken RobinsonThông qua ví dụ cho thấy xã hội phụ thuộc rất nhiều vào những loại tài năng khác nhau, ông đề cao việc tạo ra một nền giáo dục hữu cơ, biến nhà trường thành nơi để lũ trẻ được trải nghiệm cuộc sống, nơi tạo ra những tình huống để tài năng của trẻ được bộc lộ. Qua đó vai trò sáng tạo và dẫn dắt của giáo viên cũng rất đa dạng. Cuối buổi nói chuyện, ông nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của giáo dục thông qua một bài thơ về giấc mơ.
----Hết----
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1] Sir Kenneth Robinson (1950 - ) : người Anh. Ông là nhà văn, diễn giả và nhà nghiên cứu giáo dục cho chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ông được phong tước Hiệp sĩ vì sự nghiệp giáo dục năm 2003.
[2] Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson_(educationalist)

Nguồn: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=en
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo