Cổng tri thức OpenEdu

Có nên bài trừ Zombie công sở

Diễn giả: Nguyễn Thị Việt Thanh

Với lối ẩn dụ dí dỏm, tác giả đưa ra một vấn đề tưởng lạ mà quen ở nơi chúng ta làm việc hàng ngày, chính là Zombie công sở - những nhân viên làm việc mà như không làm. Từ đó, tác giả đưa ra lời khuyên cho các nhà lãnh đạo rằng không nên bài xích họ, mà phải nhìn nhận ra những khó khăn của họ, tái gắn kết họ và tối đa hóa sức làm việc của họ. Bởi vì “Nhân viên hạnh phúc hơn là cơ hội để mỗi doanh nghiệp thực sự kinh doanh hiệu quả hơn.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RHoUyNS-EaU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh