Cổng tri thức OpenEdu

Cơ may này không đợi dân tộc mình lâu

Diễn giả: PGS.TS Phạm Duy Nghĩa

Cuộc trò chuyện của 3 khách mời và người dẫn chương trình về chủ đề cải cách như thời điểm nào cần cải cách với những áp lực trong hoàn cảnh hiện tại. Những yếu tố và lực lượng nào cần thiết để có thể cải cách. Những lựa chọn về cải cách cũng rất đa dạng về hình thức, và cải cách từ trên xuống hay cải cách từ dưới lên. Và cơ hội để cải cách không hề đợi chờ dân tộc ta. Nếu đất nước ta không có những lực lượng cải cách hay những nhà lãnh đạo đích thực, thiếu một xã hội có nền văn hóa đón nhận cải cách thì cơ hội cũng sẽ vụt mất rất nhanh..

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BmVINf-HkKI
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh