Cổng tri thức OpenEdu

Chuỗi bài giảng thị trường tài chính - Yale

Diễn giả Robert J.Shiller


Khi nghe đến Tài Chính, mọi người thường nghĩ ngay là những người thích tiền, những người chỉ muốn làm ra tiền. Đây là lối suy nghĩ đa phần trong thời đại ngày nay.

Mục đích sống của các bạn không phải để kiếm tiền chứ?

Tôi hy vọng các bạn còn có thêm mục đích khác, mục đích sâu xa của bạn. Lúc này nếu có, tài chính sẽ đóng vai trò như một công cụ giúp cho các bạn đạt được mục đích đó. Khoá học của Giáo sư Robert J. Shiller tại trường Đại học Yale sẽ giúp chúng ta hiểu về Tài chính bằng cách tiếp cận với các khái niệm tổng quan, yếu tố nền tảng và đặc biệt là lối diễn đạt đơn giản, rõ ràng mà những người không theo ngành Tài chính vẫn có thể hiểu được.

Những nội dung chính trong bài giảng gồm: Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, thị trường phái sinh, tương lai tài chính… Nội dung không quá nặng về kiến thức tài chính, tính toán kỹ thuật mà giúp mọi người hiểu thêm về thực tế, các cách tiếp cận với Tài chính. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu thêm về ngành Tài chính và khơi gợi đam mê những con người Tài chính thực sự để hành động trong bối cảnh hiện nay.


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ZX401JaLtpQ&=&list=PLNyk6sJDY3lfYGC5N6cDY6Xvu7l2gwIlp&=&index=1
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo