Cổng tri thức OpenEdu

Chúng ta lừa dối chính mình như thế nào?

Đơn vị sản xuất: School of life

Bằng những kỹ thuật thật sự chuyên nghiệp đã được diễn giải một cách cụ thể và kèm theo những ví dụ minh họa thường xảy ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta là bậc thầy trong việc lừa dối chính mình. Chúng ta phải trả giá đắt cho sự tự lừa dối. Bản chất con người thật thú vị khi chúng ta học thông qua bài giảng này.

Nguồn: https://youtu.be/steu0fYGqhQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo