Cổng tri thức OpenEdu

Chúng ta cần nói về công lý

Diễn giả: Bryan StevensonHệ thống pháp luật đối xử với con người dựa trên sự giàu nghèo, dồn ép người da đen một cách gián tiếp, không cho họ có quyền lợi. Bên cạnh đó, quyền con người cũng bị lật ngược lại khi hệ thống tư pháp Mỹ có quyền định đoạt mạng sống của người khác trong khi tỉ lệ phạm nhân bị buộc tội sai là rất cao. Bryan Stevenson đã nói đến quyền con người ở nhiều khía cạnh và tính nhân văn mà xã hội loài người nên hướng đến.

Nguồn: https://www.ted.com/talks/bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_an_injustice?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo