Cổng tri thức OpenEdu

Chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa

Diễn giả: Yuval Noah Harari

Bài nói chuyện là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong loạt chương trình về chính trị. Yuval Noah được xem là người có tư tưởng cũng như tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị, các quan niệm ngày nay. Với cách nghĩ khác cùng với những nghiên cứu sâu xa về con người nói chung, chúng ta hãy cùng nghe Yuval Noah bàn về hoàn cảnh hiện tại của chúng ta trong một bối cảnh rộng hơn, chống lại sự gián đoạn liên tục của công nghệ, khí hậu, truyền thông của chúng ta - ngay cả khái niệm của chúng ta về nhân loại

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=szt7f5NmE9E
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo