Cổng tri thức OpenEdu

Chiến tranh thế giới thứ 2

John Green

Crash Course được xem là một kênh YouTube có thể "diễn đạt" lại các bài học khô khan mà bạn có thể gặp trên lớp dưới dạng thú vị hơn nhờ các nhân vật nổi tiếng trên Internet và đồ họa vui tươi. Nhiều thông tin nhưng vẫn dễ theo dõi là lý do nhiều người yêu thích Crash Course.

Đây là nơi tập trung những video chia sẻ kiến thức rất bổ ích về Lịch sử thế giới, Thiên văn, Cơ thể người, Tâm lý học. Mỗi một môn sẽ do một người phụ trách thuyết trình, kèm hiệu ứng hình ảnh minh họa giúp bạn dễ hiểu hơn.

Trong loạt bài về Lịch sử thế giới, bài giảng này chia sẻ những góc nhìn về Chiến tranh thế giới thứ 2:

- Bối cảnh chiến tranh như thế nào?

- Tại sao phe Phát xít lại cho rằng việc mở rộng thuộc địa một cách mạnh mẽ là ý tưởng tốt?

- Đâu là sai lầm chiến lược của phe Phát xít?

- Tại sao gọi cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh yêu nước?

Bài giảng với cách trình bày vui tươi, có nhiều đoạn phim tư liệu, hỉnh ảnh lịch sử cung cấp cho chúng ta kiến thức lịch sử quan trọng cho năng lực làm người và làm dân.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Q78COTwT7nE

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến