Cổng tri thức OpenEdu

Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế Việt Nam

Diễn giả: Michael Porter

Buổi nói chuyện của Gs. Michael Porter tại Việt Nam được trường Doanh nhân PACE tổ chức giúp chúng ta hiểu rõ về Chiến lược, các yếu tố cạnh tranh cho doanh nghiệp, quốc gia. Mỗi quốc gia, công ty đều có những lợi thế sẵn có rất lớn, chúng ta phải nhận ra được để biết vị trí hiện tại mình ở đâu. Chiến lược được xem như là lối đi đến mục tiêu cùng với sự phát triển bền vững sẽ tạo nên một công ty, quốc gia phồn vinh thực sự.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7-uuKiaBsqc
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo