Cổng tri thức OpenEdu

Cải cách thể chế trong quá trình hội nhập

Diễn giả: PGS. TS Phạm Duy Nghĩa và PGS. TS. Sử Đình Thành

Đây là cuộc trò chuyện trong chuyên mục “Câu chuyện kinh doanh” giữa nhà báo Bùi Văn và 2 khách mời PGS. TS Phạm Duy Nghĩa và PGS. TS. Sử Đình Thành với chủ đề “Cải cách thể chế trong quá trình hội nhập”. Cải cách thể chế được xem là “yếu tố mềm” trong quá trình hội nhập của Việt Nam. Hai khách mời mang đến cho người xem góc nhìn của bản thân mình về thể chế, cụ thể hơn là thể chế kinh tế, về thể chế kinh tế dung nạp, về những kết quả đạt được và chưa đạt được của Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO cũng như những cơ hội và thách thức khi nước ta hội nhập thế giới.  

Việc hội nhập thế giới bằng cách gia nhập các tổ chức quốc tế sẽ tác động đến thể chế của nước ta như thế nào? Và trong cuộc chơi mới này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nguy cơ bị thiệt thòi như thế nào nếu chúng ta làm những cuộc đổi mới nhưng không chỉn chu, hoàn tất? Thông điệp chính mà hai khách mời muốn nhắn gửi đến các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hộp nhập ngày nay là gì? Tất cả câu trả lời sẽ có trong bài giảng về chủ đề “Cải cách thể chế trong quá trình hội nhập”.

Phần 1:
 

Phần 2:
 

Phần 3:
 

Diễn giả: PGS. TS Phạm Duy Nghĩa và PGS. TS. Sử Đình Thành
Dẫn chương trình: Chuyên gia kinh tế Bùi Văn 
Đơn vị sản xuất: FBNC Vietnam

Nguồn: https://youtu.be/beYRAaD-jlE, https://youtu.be/_nOvMG6P5kM, https://youtu.be/-6yQ_jT-fRM
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh