Cổng tri thức OpenEdu

CƯỠI TRÊN NGỌN SÓNG SỐ

Forbes Vietnam

Việt Nam ở vị trí 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số hóa nhanh trên thế giới, theo nghiên cứu của trung tâm kinh doanh toàn cầu của ĐH Tufts (Mỹ). Cuộc cách mạng công nghệ đang nhanh chóng thay đổi cấu trúc nhiều ngành nghề truyền thống, tạo cơ hội bứt phá cho các công ty kịp thời xoay chuyển chiến lược kinh doanh và cách tiếp cận với thị trường.

Phiên thảo luận có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu bắt đầu quá trình chuyển đổi số, và các chuyên gia tư vấn của các doanh nghiệp lớn có thể mạnh về kỹ thuật số.

 

Diễn giả:

Ông Bruce Delteil – Đối tác điều hành, McKinsey & Company

Bà Joan Ziegler – CEO, Sequent, Inc.

TS. Nguyễn An Nguyên – CEO và Nhà sáng lập, Trusting Social

Ông Lê Trí Thông – CEO, PNJ

 

Điều phối:

Ông Vũ Minh Anh – Sáng Lập và Giám Đốc Điều Hành, Terraverde Travel

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_3Kb00OFOiE
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh