Cổng tri thức OpenEdu

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC

Crash Course

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử của một trong các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã diễn ra ở Châu Âu vào khoảng thế kỷ 17-18, hay còn gọi là các cuộc “chuyển đổi mô thức” trong khoa học.  Cùng với đó là các học thuyết và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu Châu Âu như Copernicus, Ptolemy, Galileo...

Một trong những kết luận khá bất ngờ được đưa ra ở đoạn cuối của video, khi trả lời cho câu hỏi “có thật sự có một cuộc cách mạng khoa học ở phương Tây hay không?”: ý tưởng về một cuộc cách mạng khoa học vĩ đại vào thời tiền hiện đại ở Châu Âu lại trở thành không hợp lý cho lắm, không hợp lý bằng ý tưởng về việc có rất nhiều những cuộc cách mạng khoa học khác nhau tại nhiều nơi khác nhau, trong những khoảng thời gian thậm chí còn sớm hơn thời gian diễn ra cuộc cách mạng khoa học tại Châu Âu rất nhiều.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vzo8vnxSARg&list=PL8dPuuaLjXtNppY8ZHMPDH5TKK2UpU8Ng&index=13
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh