Cổng tri thức OpenEdu

CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ: NGHỆ THUẬT CỦA VIỆC “KHÔNG ĐỂ TÂM”

Chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học, với những  kiến thức uyên thâm và triết lý phù hợp với xã hội ngày nay. Chủ nghĩa khắc kỷ cũng có những ảnh hưởng sâu sắc và được áp dụng và khuyến khích bởi một số người nổi tiếng trên thế giới như George Washington, Thomas Jefferson… Chủ nghĩa khắc kỷ cũng là một trường phái quan trọng đóng góp kiến thức cho nền Triết học. Và có tính ứng dụng phù hợp với thời đại ngày nay.

Theo Chủ nghĩa khắc kỷ, cuộc sống bao gồm 2 điều: Ngoại cảnh và Nội cảnh. Điều chúng ta cần làm là học được cách giữ vững được Nội cảnh mà không bị tác động bởi Ngoại cảnh. Bằng việc nêu 1 vài ví dụ cụ thể, clip cũng chỉ rõ cách thức chúng ta có thể luyện tập được điều trên.

Từ đó, hướng đến việc xây dựng bản thể một cách thật vững chắc (Nội cảnh), để con người sẽ lựa chọn cách phản ứng với Ngoại cảnh mà không chịu sự tác động tiêu cực từ chúng. Và cuối cùng, chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà chúng ta có thể cố gắng để tìm thấy hạnh phúc trong một thế giới ngày càng có nhiều nỗi buồn, lo lắng và sự bất mãn, và hỗn loạn.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fOD8L8-Zhj0
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành