Cổng tri thức OpenEdu

CHÍNH QUYỀN TẠO RA NGƯỜI DÂN HAY NGƯỜI DÂN LẬP NÊN CHÍNH QUYỀN?

James A Robinson, The University of Chicago

 
James A. Robinson là nhà kinh tế, nhà khoa học chính trị người Anh. Là tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Tại sao các quốc gia thất bại” gây đình đám, nhức nhối trên toàn cầu trong những năm vừa qua.
Bài giảng tại trường đại học Chicago của giáo sư sẽ cho ta những góc nhìn gợi mở về câu hỏi liệu rằng những chính quyền có những thể chế quản trị hiệu quả, sẽ là tác nhân tạo ra những con người trung thực trong quốc gia đó, hay chính điều ngược lại mới thực sự là kết quả. Bằng những dẫn chứng, chứng minh đầy thuyết phục, giáo sư sẽ cho ta những góc nhìn mới nhằm bổ sung thêm góc nhìn về trách nhiệm làm dân của mỗi người.
Đây cũng là nội dung gợi mở, khuyến khích người xem đọc và trải nghiệm thêm sách “Tại sao các quốc gia thất bại” để có cho minh thêm những ví dụ minh họa và góc nhìn cụ thể giữa mối quan hệ tương quan giữa thể chế, quyền lực tập trung, chính quyền và nhân dân.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PAxj5dNLBVw
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh