Cổng tri thức OpenEdu

CÁI TÔI VÀ CÁ TÍNH - THẦY GIẢN TƯ TRUNG

Giản Tư Trung

 

Đây là 03 điều khiến chúng tôi rất tâm đắc nhất với bài giảng này từ nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung: 

Điều 1. Về cách truyền đạt: 

Một bài giảng dài hơn 3 tiếng nhưng không hề “buồn ngủ”. Ngược lại, bài giảng vừa rất sâu sắc, mang tính triết lý cao trong nội dung, lại vừa hài hước và thú vị trong cách thầy truyền tải. Những ý tưởng lớn trong tư tưởng của thầy Giản Tư Trung đều được nêu bật gọn gàng trong buổi trò chuyện thú vị này.

Điều 2. Về chữ “Tôi”

Chữ “Tôi/ mình” được cấu thành từ 3 trụ cột: Con người văn hóa, Con người chuyên môn, Con người giới tính. Trong đó, Con người văn hóa hay còn được gọi là Con người “tam bề” gồm bề trên (đức tin, tín niệm), bề trong (phẩm giá, lẽ sống, lương tri), bề ngoài (tính cách, thái độ, hành xử). Con người chuyên môn là tổng hòa câu trả lời cho các câu hỏi: mình giỏi cái gì, mình mê  cái gì, xã hội cần gì, lương tri của mình là gì?

Điều 3. Về chữ “Cá tính”

Con người “tam tính” là đích đến của giáo dục khai phóng, gồm: nhân tính - quốc tính - cá tính. Nếu mất đi nhân tính, thì lúc đó “cá tính” rất có thể trở thành quái tính, dị tính hoặc bệnh tính. “Tư duy độc lập” là nhân tố quan trọng để hình thành cá tính. Trong đó, 04 kẻ thù lớn của tư duy độc lập chính là:

  • Tư duy khuôn mẫu

  • Tư duy bầy đàn

  • Tư duy ỷ lại và trông chờ vào người khác

  • Tư duy luôn luôn khác biệt

Tin chắc rằng, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị trong tư tưởng sau khi xem hết bài giảng này.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tTjKGkuWT2s
Bài giảng này được sưu tầm, biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
 Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh