Cổng tri thức OpenEdu

CÁCH LÊN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HIỆU QUẢ

Brian Tracy

 
Bạn có biết rằng làm cách nào để vượt qua khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn để đến được với mục tiêu mà bạn muốn vươn tới. Hãy xem video clip hướng dẫn của diễn giả hàng đầu quốc tế Brian Tracy để tìm cho mình những bài học quý giá nhé.
Xoay quanh chủ đề cách để tạo ra một kế hoạch hành động hiệu quả. Brian Tracy đã cho chúng ta một phương pháp luận hết sức thuyết phục và chi tiết thông qua 4 bước
BƯỚC 1. Quyết định chính xác những mục tiêu mà bạn muốn đạt được
BƯỚC 2. Hãy viết những mục tiêu ra giấy
BƯỚC 3 Thiết lập kỳ hạn kết thúc cho mỗi hạng mục
BƯỚC 4: Tạo ra một danh sách liệt kê tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ ra về việc bạn sẽ phải làm để đạt được những mục tiêu ấy.
Hãy cùng mình xem video clip để để sâu vào chi tiết hướng dẫn cụ thể cho từng bạn nhé.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=haRCpUOCG_M
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh