Cổng tri thức OpenEdu

Bộ môn “Tư duy sáng tạo”

Diễn giả: GS Chu Hảo

Tư duy là một phạm trù rộng lớn và khá phức tạp, đặc biệt khái niệm “tư duy sáng tạo” tuy được sử dụng nhiều nhưng vẫn bị ngộ nhận và hiểu chưa chính xác. Vì thế, giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, hiện là Giám đốc NXB Tri thức, đã có phần chia sẻ sâu sắc và bài bản về “tư duy sáng tạo” với cách diễn giải dễ hiểu.
Ngoài cách chia theo thời đại văn minh, giáo sư đã chia tư duy thành các loại chính: Logic, Biện chứng, Phê phán và Sáng tạo. Trong đó, tư duy sáng tạo là tư duy ở mức phát triển cao nhất theo trình độ phát triển của lý luận và đòi hỏi trực giác để xử lý. Giáo sư cũng trích dẫn ý của A. Einstein khi nói rằng Trực giác là món quà thiêng liêng, còn lý luận (logic) và các tư duy khác chỉ là đầy tớ. Từ đó đưa ra ví dụ về sự phát triển của phương Đông (đi trước về sau) do có trực giác nhưng lại không có đầy tớ (không được rèn luyện các kiểu tư duy bổ trợ để chứng minh những điều ngộ/ khám phá ra).
Việc hiểu về tư duy sáng tạo cũng như các lối tư duy sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cách mình đang tư duy cũng như hướng đến cải thiện cách tư duy sao cho hiệu quả và sáng tạo hơn.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=EZtgh6YI47w
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm