Cổng tri thức OpenEdu

Barry Schwartz nói về nghịch lý của sự lựa chọn

Diễn giả: Barry Schwartz

Nhà tâm lý học Barry Schwartz sẽ trình bày về một nguyên lý trung tâm của xã hội phương Tây: tự do lựa chọn. Một suy nghĩ đã ăn sâu vào não bộ của chúng ta là nếu chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn thì chúng ta sẽ tự do hơn. Nhưng thực tế qua nghiên cứu của ông thì không hẳn là như vậy. Sự lựa chọn đã khiến chúng ta không những không tự do hơn, không hạnh phúc hơn mà còn bị tê liệt bởi những hiệu ứng khác nhau. Thời đại này chúng ta cho rằng mình tự chủ hơn trong cuộc sống của mình nhưng lại khiến hao mòn não bộ của mình vì có quá nhiều lựa chọn để suy nghĩ và đưa ra quyết định.

Nguồn: https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh 
Nguyễn Hoàng Bảo Huy 
Phạm Thị Quỳnh Mai 
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc 
Nguyễn Đình Quý 
Trần Minh Dạ Thảo