Cổng tri thức OpenEdu

Bạn muốn hạnh phúc: Hãy biết ơn

Diễn giả: David Steindl-Rast

Có bao giờ, bạn tự hỏi mình mối liên hệ giữa hạnh phúc và biết ơn là gì? Có phải khi chúng ta hạnh phúc thì chúng ta sẽ biết ơn vì điều đó, biết ơn vì cuộc sống đã mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc này hay không? Thực sự không phải như vậy. Không phải hạnh phúc làm chúng ta biết ơn, mà chính sự biết ơn làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta không chỉ thỉnh thoảng mới cảm thấy biết ơn, chúng ta có thể là những người sống với sự biết ơn. Vậy làm thế nào để sống với sự biết ơn? Hãy cùng diễn giả David Steindl-Rast tìm ra câu trả lời qua bài TED Talk “Bạn muốn hạnh phúc: Hãy biết ơn” bạn nhé!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UtBsl3j0YRQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh