Cổng tri thức OpenEdu

Bạn có nhận thức cấu trúc của chính mình?

Diễn giả: Jiddu Krishnamurti

Khi được hỏi về mối liên quan giữa nhận thức, niềm tin, thiền định, sự đau khổ,…? Jiddu Krishnamurti đã dần dần đưa người xem hiểu rõ từng khái niệm bằng cách phân tích điều đang diễn ra trong não bộ, cách não bộ tư duy, và liệu niềm tin nguy hiểm như thế nào đến sự sống còn?
Là một nhà hiền triền phi tôn giáo, phi quốc gia, Krishnamurti không dựa trên vị thần nào hay trường phái triết học nào mà một cách khoa học, ông lấy phần bộ não, phần tư duy và nhận thức của con người làm trung tâm cho lập luận của mình. Ông cho rằng chính nhận thức của con người về niềm tin, về nỗi sợ,… đã ghi lên não bộ những thông tin, những ký ức mà tạo nên cái tôi của con người và khiến con người không hạnh phúc. Đây là một trong những bài giảng của Krishnamurti giúp con người hướng đến sự tự do nội tại.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2acMWmdEiM8
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm