Cổng tri thức OpenEdu

Bài phát biểu của Tổng thống Obama tại Hà Nội

Diễn giả: Barack Obama

Được xem là một video đáng để người dân Việt Nam nói chung cũng như các bạn trẻ nói riêng dành thời gian để xem dù chỉ một lần bởi bài phát biểu xoay quanh quan hệ Việt-Mỹ với rất nhiều điểm tích cực đáng được đón nhận. Và hơn hết, ông còn nhấn mạnh với tất cả những bạn trẻ đang lắng nghe rằng, tài năng, động lực và ước mơ của tất cả các bạn trẻ Việt, với những điều đó, thì Việt Nam có mọi thứ mà mình cần để lớn mạnh.

Nguồn: https://soha.vn
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo