Cổng tri thức OpenEdu

Bài học về tình yêu và lãnh đạo

Diễn giả: Simon Sinek

Sự kiên trì, nhất quán là một trong những điểm không thể thiếu trong tình yêu và lãnh đạo, cũng như rất nhiều thứ khác. Giống như việc đánh răng hay đến phòng gym hàng ngày, bạn đến phòng gym 9 tiếng cũng không thể làm cơ thể bạn đẹp hơn được mà việc tập luyện 20 phút mỗi ngày sẽ làm điều đó. Những chia sẻ của Simon Sinek giúp ta nhận thức lại điều gì là quan trọng đối với vai trò lãnh đạo.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ay8aQyyQYHA&t=75s
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng 
Trương Nguyễn Nhật Hoàng 
Trần Thị Thảo Phương 
Lê Chiêu Trung 
Đặng Phương Uyên 
Trần Thị Hồng Xuyến

Với sự hỗ trợ từ các Cộng tác viên: Huỳnh Lê Minh Thảo