Cổng tri thức OpenEdu

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp

Diễn giả: Tôn Nữ Thị Ninh

Bài giảng là phần chia sẻ thiết thực và hữu ích của Bà Tôn Nữ Thị Ninh về hành trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Thương hiệu doanh nghiệp không thể tách rời với thương hiệu quốc gia. Muốn có thương hiệu cần xác định giá trị cốt lõi và chiến lược.
Dù bất cứ ai làm nghề gì, đặc biệt là doanh nhân và những người muốn khởi nghiệp đều nhận được những kiến thức hữu ích từ bài chia sẻ này. Bài giảng cũng khiến người xem suy nghĩ, chiêm nghiệm về câu hỏi: Chúng ta là ai? chúng ta khác các dân tộc khác như thế nào? chúng ta cống hiến cho nhân loại cái gì?...

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0XFpnEbTys4
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm