Cổng tri thức OpenEdu

BỘ MÁY KINH TẾ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Video trình bày về cách mà bộ máy kinh tế đang vận hành như thế nào, kiến thức được  tóm tắt sơ lược về cách hoạt động của cỗ máy kinh tế của từng quốc gia, nền kinh tế thế giới (nền kinh tế thị trường), cách chính phủ kết hợp với ngân hàng nhà nước điều chỉnh lãi suất và áp dụng những phương pháp khác để giúp cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định. 

Đi từ những khái niệm cơ bản nhất như “giao dịch”, “tín dụng”, tác giả đã giải thích khái niệm rất cụ thể thông qua những ví dụ minh họa dễ hiểu và thực tế. Từ đó, người xem có thể hiểu được một cách bài bản và hệ thống hơn. 

Những kiến thức thú vị về bộ máy kinh tế, đi từ phân tích 3 nhân tố chính để vận hành một nền kinh tế của một quốc gia (1) Tăng trưởng năng suất (2) Chu kỳ nợ ngắn hạn (3) Chu kỳ nợ dài hạn, tác giả sẽ hướng dẫn người xem đi từ giao dịch nhỏ nhất từ góc độ cá nhân, cho đến góc độ vĩ mô hơn như vai trò của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Để cuối cùng, người xem có cái nhìn tổng quan nhất về cách thức vận hành của một cỗ máy kinh tế của một quốc gia.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Dhr1Z0W8WUo
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành