Cổng tri thức OpenEdu

BẢN NGÃ

Carl Jung, Max Derrat

Carl Jung là một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng nhờ thành lập một trường phái tâm lý học mới có tên là tâm lý học phân tích (analytical psychology) nhằm phân biệt với trường phái phân tâm học (psychoanalysis) của Sigmund Freud.

Bản ngã (Ego) theo Jung là chủ thức của mỗi cá nhân. Bản ngã bao hàm mọi thứ mà cá nhân chủ thức được về bản thân và thế giới xung quanh. Bản ngã gồm hai phần, (1) là phàm tục hay cơ thể và (2) là yếu tố tâm linh hay tâm trí. Theo Jung, mục tiêu tối thượng của sự sống là tích hợp nội dung trong tâm trí Vô thức (Unconscious) vào trong Chủ thức (Consciousness), và kết quả cuối cùng là Bản ngã (Ego) trở thành Tự ngã (Self). Cuối cùng, liệu Bản ngã có “Tự do ý chí (Free Will)” trong giây lát không? Theo Jung là có trong cõi giới của Chủ thức, và giới hạn của “Tự do ý chí” là những điều mới lạ hoặc thông tin Vô thức. Theo đó, những thông tin Vô thức sẽ tác động lên Bản ngã, và những thông tin này tồn tại dưới dạng là (1) Phức cảm và (2) Nguyên mẫu.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5R0eYeP6B8E
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn