Cổng tri thức OpenEdu

A Tale of two political system

Diễn giả: Eric X Li

Giữa hai con đường phát triển, một là từ công xã nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là cộng sản; và một con đường khác, dù là Công giáo, Hồi giáo hay Nho giáo đều hướng tới tự do biểu đạt dưới hình thức bầu cử dân chủ. Đâu mới là con đường đúng dẫn đến “thiên đường mặt đất”? (Eric, 2017).
Khác với những gì chúng ta thường được nghe rằng dân chủ là biện pháp tốt nhất và duy nhất để đạt được tự do và thịnh vượng, Eric X. Li, người sinh ra ở Trung Quốc, đã tìm hiểu về cả hai mô hình để đưa ra những nhận định của riêng mình để phản biện những gì người ta từng nghi ngờ về chính trị độc Đảng, điển hình là Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng không ca ngợi quốc gia này mà nhìn nhận những hạn chế và vấn đề mà Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết. Ông hẳn không phản bác hay đối đầu với những tư tưởng dân chủ, điều ông hướng tới chính là sự đa dạng, rằng sẽ không chỉ có một cách để lãnh đạo và không chỉ có một tương lai để hướng đến.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=s0YjL9rZyR0
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm