Cổng tri thức OpenEdu

5 đặc tính kiên định của những người thành công

Robin Sharma


Trong video này, Robin Sharma nêu lên 5 đặc tính kiên định hàng ngày của 5% những người thành công qua 5 chữ cái đứng đầu của câu: Elephant Do Silly Posture Working.
Chữ E trong từ Elephant giúp chúng ta nhớ đến từ Excuses (Sự biện minh).
Chữ D trong từ Do giúp chúng ta nhớ đến từ Distraction (sự phân tâm).
Chữ S trong từ Silly giúp chúng ta nhớ đến từ Stagnation (sự trì trệ).
Chữ P trong từ Posture giúp chúng ta nhớ đến từ Past (quá khứ).
Chữ W trong từ Working giúp chúng ta nhớ đến Week to week (lê lết từ tuần này sang tuần khác)
Cả 5 điều mà video nói đều rất giá trị đối với người xem, đặc biệt là đối tượng người trẻ. Diễn giả là một chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn và huấn luyện lãnh đạo, chuyên gia tư vấn và huấn luyện cho các công ty Fortune 500, và đồng thời là tác giả của những quyển sách rất hay về lãnh đạo như "Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh"

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7xfB27lIZiQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo