Cổng tri thức OpenEdu

4 "KẺ THÙ" CỦA TƯ DUY ĐỘC LẬP

Giản Tư Trung, PLEMS Education

Tư duy độc lập là không hèn và không láo, theo nhà giáo dục Giản Tư Trung, người có cá tính là người đầu tiên phải cần có tư duy độc lập, vậy để xây dựng tư duy độc lập, cần phân định rõ 4 kẻ thù chính sau đây mà ta không nên phạm phải đó là:
Tư duy bầy đàn: không làm theo lẽ đúng, lẽ phải mà theo số đông lựa chọn.
Tư duy khuôn mẫu: trước kia sao thì giờ làm y chang vậy chứ không suy nghĩ, không minh định, hay thậm chí không tìm hiểu tại sao cần làm vậy.
Tư duy ỷ lại: luôn trong mong, chờ đợi người khác, chứ không chủ động, là nhân tố thay đổi.
 và sau cùng là tư duy luôn luôn khác biệt:  bất kể đúng sai, luôn chọn ngược hướng với số đông một cách rất “bệnh”.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=p6Z5OI-rIho
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh