Cổng tri thức OpenEdu

07 MÔN NGHỆ THUẬT KHAI PHÓNG

Christopher Perrin

 

Nhiều người trong chúng ta hẳn đã từng được nghe về thuật ngữ “những môn nghệ thuật khai phóng” – liberal arts, nhưng không nhiều người thực sự hiểu rõ những môn nghệ thuật khai phóng là những môn gì, và tầm quan trọng của từng môn ra sao, tại sao những môn này lại trở thành những môn “kinh điển” trong các trường đại học từ thời trung cổ, và thậm chí vẫn còn tồn tại cho đến hiện nay

Hãy cùng tiến sĩ Christopher Perrin tìm hiểu về 07 môn nghệ thuật khai phóng đã có từ thời cổ đại, để hiểu hơn về vai trò của những môn này trong việc giúp con người tìm ra bản thể của chính mình, và phát triển bản thân một cách toàn diện.

07 môn nghệ thuật khai phóng bao gồm:

  • Ngữ pháp      

  • Logic

  • Hùng biện

  • Số học

  • Hình học

  • Âm nhạc  

  • Thiên văn


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4Ju4aL2WR2E
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh