Cổng tri thức OpenEdu
Hệ thống phân loại bài học
Kết quả tìm kiếm: 32 bài học liên quan đến “Pháp luật”

Năng lực trọng yếu

Thể loại

Chuyên ngành
Tổng thống Obama phát biểu tại Selma

Tổng thống Obama phát biểu tại Selma

Diễn giả: Tổng thống Barack Obama

Là một trong những bài diễn thuyết hay nhất của Obama trong suốt 2 nhiệm kỳ, bài phát biểu về các quyền dân sự tại một lễ kỷ niệm trên cầu Edmund Pettus ở Selma, Alabama đã khơi dậy lòng ái quốc và tinh thần, giá trị Mỹ một cách mạnh mẽ.

Bài giảng

Trách nhiệm công dân

Trách nhiệm công dân

Nguyễn Xuân Xanh

Làm người nói chung hay làm dân nói riêng đều cần có ý thức trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm đó là khai sáng bản thân. Bài viết nêu rất rõ ràng và chi tiết tư tưởng cũng như công cụ cho hành trình khai sáng bản thân mà bất kỳ độc giả nào cũng cần nắm bắt.

Bài viết

|< < 1 2 3 4 > >|
Xem thêm