Kết nối với chúng tôi

BÀI VIẾT

TỌA ĐÀM: LÝ THUYẾT XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI. MỘT SỐ NHÀ TƯ TƯỞNG QUAN TRỌNG TỪ NỬA CUỐI THẾ KỶ XX ĐẾN NAY.

Chủ đề của buổi Tọa đàm cũng là nhan đề cuốn sách mới nhất của TS. Nguyễn Xuân Nghĩa, cuốn sách trình bày những tư tưởng chính yếu của năm tác giả: E. Goffman, P. Bourdieu, R. Boudon, J. Habermas và A. Giddens. Cuốn sách không chỉ đề cập đến các lý thuyết xã hội học, bởi lẽ, trong thực tế, các lý thuyết này còn được sử dụng trong nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn khác nhau như triết học, nhân học, văn hóa học, tâm lý học, chính trị học, quản trị học, khoa học truyền thông,…


💎Sáng kiến OpenEdu & Viện IRED trân trọng giới thiệu buổi Tọa đàm với thông tin như sau:
- Thời gian : Chiều thứ Sáu, ngày 28/07/2017 (từ 13g30 đến 17g00)
- Địa điểm : Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
- Diễn giả : TS. NGUYỄN XUÂN NGHĨA
- Hình thức : Thuyết trình và Tọa đàm / Đối thoại giữa diễn giả và người tham dự.
- Đối tượng tham dự : Giới học thuật, giới nghiên cứu, giới giáo dục (các nhà nghiên cứu, các giáo sư/giảng viên đại học, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu, các nhà quản lý khoa học-giáo dục...).

 

 

💎ĐÔI DÒNG VỀ DIỄN GIẢ
👉TS. Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp tiến sĩ xã hội học tại Đại Học Toulouse, Cộng hòa Pháp. Công tác tại Viện Khoa Học Xã hội tại Tp. HCM (1976-1989), Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, TP. HCM (1989-1997), Trường Đại học Mở TP. HCM (1993 đến nay). Ông là giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Hùng Vương, Hoa Sen, Văn Hiến, Tôn Đức Thắng, Đà Lạt.


👉Một số tác phẩm đã xuất bản của ông:
Lý thuyết xã hội đương đại. Một số nhà tư tưởng quan trọng từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay (2017); Phương pháp & kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội (2004); Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội – Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp (2012); Xã hội học (1994, tb 2010, 2012); Phương pháp nghiên cứu xã hội học (2006); Công tác tham vấn thanh thiếu niên (2002); Xã hội hóa về giới ở trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh (2002); Công tác tham vấn trẻ em (2000); Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập vào cộng đồng (cb) (1999); Trẻ em bị lạm dụng tình dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (cb) (1998); Trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cb) (1997) v…v và 70 bài viết trên các tạp chí Xã hội học, Nghiên cứu Tôn giáo, Khoa học Xã hội, Dân tộc học, Văn hóa dân gian, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM, Études Vietnamiennes, Viet Nam Social Sciences, Social Compass,... và trên sách viết cùng các tác giả khác.