Kết nối với chúng tôi

BÀI VIẾT

KẾT QUẢ VÒNG 2 KỲ TUYỂN SINH HỌC BỔNG OPEN IPL 2017 - 2018

Vào ngày 6/6/2017 vừa qua, kết quả vòng thi thứ 2 của kỳ tuyển sinh Học bổng Open IPL niên khóa 2017-2018 đã được gửi đến tất cả các ứng viên. 

Đối với những ứng viên vượt qua vòng thi này, các bạn cần xác nhận khả năng tham dự Vòng 3 của mình với Hội Đồng Tuyển Sinh. Hạn xác nhận là 23h59' ngày 8/6/2017.

Vượt qua Vòng 2, các ứng viên sẽ tiếp tục dự thi Vòng 3 - Thi tập trung vào Chủ Nhật, ngày 18/6/2017 sắp tới.