Kết nối với OpenEdu
-   Tên tiếng Anh OpenEdu Initiative
-   Tên viết tắt OpenEdu
-   Phương châm
Tự Lực Khai Phóng
Self-Enlightenment               
(Tinh thần “Tự lực khai phóng” mà OpenEdu theo đuổi và cổ vũ được truyền cảm hứng từ phương châm “Tự lực khai hóa” của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh trong thế kỷ trước)
3/ Mục tiêu
OpenEdu hướng đến các mục tiêu sau đây:
-   Khơi gợi vấn đề và chủ đề để cộng đồng cùng quan tâm đến “giáo dục khai phóng và con người tự do”; quan tâm đến việc tìm lời giải cho hai câu hỏi căn cốt: “Đâu là con người mà mình nên trở thành?” và “Làm sao để sống cuộc đời mà mình muốn?”
-   Đưa ra một mô hình giáo dục khai phóng để cộng đồng tham khảo, từ đó mỗi người sẽ có thêm góc nhìn và phương pháp luận để có thể tự thiết kế và xây dựng nên con người và cuộc đời của riêng mình.
-   Đồng hành để tiếp sức cho những người mong muốn khai phóng bản thân, tìm ra chính mình, làm ra chính mình … thông qua chuỗi các hoạt động văn hóa-giáo dục đa dạng, linh hoạt và thiết thực.

1/ Giới thiệu về OpenEdu Initiative

OpenEdu Initiative là "trường học khai phóng" phi lợi nhuận với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người để trở thành con người tự do.

OpenEdu Initiative ra đời từ ý tưởng: Làm sao để kế thừa và tích hợp được những tinh hoa của những dự án giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc Trường PACE và Viện IRED đang hoạt động và đã có những đóng góp ý nghĩa cho giáo dục khai phóng trong suốt một thập kỷ qua trong một dự án giáo dục mới có tính toàn diện và chuyên sâu hơn, có độ mở và khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, có mô hình triển khai phù hợp hơn với cách học và cách tiếp cận thông tin của kỷ nguyên mới.

Như vậy, OpenEdu Initiative không chỉ kế thừa toàn bộ bề dày lịch sử hơn 10 năm của các dự án giáo dục phi lợi nhuận do Trường PACE và Viện IRED điều hành (bao gồm: Dự án IPLDự án Sách HayGiải thưởng Sách HayDự án OneBook, Dự án Đúng Việc và Dự án Talk&Think), mà còn tiếp tục câu chuyện giáo dục của mình với sứ mệnh “cổ vũ cho giáo dục khai phóng và con người tự do, cũng như tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người” nói trên.

 

2/ Tên gọi và phương châm

Tên tiếng Việt   :       Sáng kiến OpenEdu
Tên tiếng Anh  : OpenEdu Initiative
Tên viết tắt  : OpenEdu
Phương châm  :

Tự Lực Khai Phóng
Self-Enlightenment

(Tinh thần “Tự lực khai phóng” mà OpenEdu theo đuổi và cổ vũ được truyền cảm hứng từ phương châm “Tự lực khai hóa” của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh trong thế kỷ trước)

 

3/ Mục tiêu

OpenEdu hướng đến các mục tiêu sau đây:

 • Khơi gợi để quan tâm:  Khơi gợi vấn đề và chủ đề để cộng đồng cùng quan tâm đến “giáo dục khai phóng và con người tự do”; quan tâm đến việc tìm lời giải cho ba câu hỏi căn cốt: "Thế nào là con người?“, "Đâu là con người mà mình nên trở thành?” và “Làm sao để trở thành con người đó và sống cuộc đời mà mình muốn?”
 • Đưa ra để tham khảo: Đưa ra một mô hình giáo dục khai phóng để cộng đồng tham khảo, từ đó mỗi người sẽ có thêm góc nhìn và phương pháp luận để có thể "Tự lực khai phóng", cũng như tự thiết kế và xây dựng nên con người và cuộc đời của riêng mình.
 • Đồng hành để tiếp sức: Đồng hành với những người mong muốn tự lực khai phóng bản thân, tìm ra chính mình, làm ra chính mình…, đồng thời tiếp sức cho hành trình này của họ thông qua các hoạt động văn hóa-giáo dục đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau.

 

 

OpenEdu Initiative ra đời từ ý tưởng: Làm sao để kế thừa và tích hợp được những tinh hoa của những dự án giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc Trường PACE và Viện IRED đang hoạt động và đã có những đóng góp ý nghĩa cho giáo dục khai phóng trong suốt một thập kỷ qua trong một dự án giáo dục mới có tính toàn diện và chuyên sâu hơn, có độ mở và khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, có mô hình triển khai phù hợp hơn với cách học và cách tiếp cận thông tin của kỷ nguyên mới.
Các dự án được liên kết, kế thừa và tích hợp trong OpenEdu Initiative gồm có:
-   Dự án IPL (Institute of Potential Leaders / Chương trình Hạt giống Lãnh đạo / www.IPL.edu.vn): Với sứ mệnh tiếp sức cho những người trẻ ưu tú trên hành trình “thực học, khai phóng và chuyên sâu”, IPL tuyển chọn “hạt giống lãnh đạo” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” này thông qua chương trình đào tạo đặc biệt nói trên để “hạt giống” có thể trở thành tài năng vượt trội trong tương lai, bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong kinh doanh, trong khoa học, trong nghệ thuật, hay trong các nghề có tính chuyên nghiệp cao khác.
-   Dự án Sách Hay (www.SachHay.org): Là một dự án nhằm “Góp phần nâng cao dân trí và khai minh xã hội thông qua các hoạt động đa dạng liên quan đến sách hay”. Trong đó, trang web www.SachHay.org đóng vai trò như một “màng lọc tri thức” để chọn ra những cuốn sách thực sự có giá trị trong biển sách mênh mông ngày nay, và có 5 “màng lọc” phân tầng lần lượt gồm: Thành viên Sách Hay giới thiệu sách; Biên tập viên Sách Hay giới thiệu sách; Cá nhân chuyên gia giới thiệu sách; Hội đồng chuyên gia giới thiệu sách; và Giải thưởng Sách Hay thường niên.
-   Giải thưởng Sách Hay thường niên (www.SachhHay.org/GiaiThuongSachHay): Dự án Sách Hay tổ chức Giải thưởng Sách Hay thường niên kể từ năm 2011 để khuyến đọc những cuốn sách hay trong những lĩnh vực then chốt nhất của đời sống xã hội. Đây là giải  “dân lập” đầu tiên về sách của Việt Nam và cũng là giải  về sách có quy mô rộng rãi nhất hiện nay do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) bình chọn.
-   Dự án Đúng Việc (www.dungviec.org): Là một dự án nhằm lan tỏa tinh thần “Đúng Việc” (dựa trên cuốn sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”). Tinh thần “Đúng việc” và tinh thần “Tự lực khai phóng” cũng chính là tinh thần cốt lõi của Mô hình giáo dục khai phóng mà OpenEdu theo đuổi.
-   Dự án Talk&Think (Chia sẻ để Suy ngẫm): Là một chuỗi chương trình đối thoại nhằm kết nối những nhân vật dẫn đầu và có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau để đối thoại với cộng đồng học thuật, cộng đồng doanh nghiệp và với giới trẻ.
-   Có thể hiểu rằng, OpenEdu Initiative vừa kế thừa nền tảng vững chắc của những dự án trên, vừa tiếp nối để lan tỏa tinh thần và tác động của những dự án này một cách toàn diện, mạnh mẽ và sâu rộng hơn

OpenEdu Initiative ra đời từ ý tưởng: Làm sao để kế thừa và tích hợp được những tinh hoa của những dự án giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc Trường PACE và Viện IRED đang hoạt động và đã có những đóng góp ý nghĩa cho giáo dục khai phóng trong suốt một thập kỷ qua trong một dự án giáo dục mới có tính toàn diện và chuyên sâu hơn, có độ mở và khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, có mô hình triển khai phù hợp hơn với cách học và cách tiếp cận thông tin của kỷ nguyên mới.

Các dự án được liên kết, kế thừa và tích hợp trong OpenEdu Initiative gồm có:

 • Dự án IPL (Institute of Potential Leaders / Chương trình Hạt giống Lãnh đạo / www.IPL.edu.vn): Với sứ mệnh tiếp sức cho những người trẻ ưu tú trên hành trình “thực học, khai phóng và chuyên sâu”, IPL tuyển chọn “hạt giống lãnh đạo” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” này thông qua chương trình đào tạo đặc biệt nói trên để “hạt giống” có thể trở thành tài năng vượt trội trong tương lai, bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong kinh doanh, trong khoa học, trong nghệ thuật, hay trong các nghề có tính chuyên nghiệp cao khác.

 • Dự án Sách Hay (www.SachHay.org): Là một dự án nhằm “Góp phần nâng cao dân trí và khai minh xã hội thông qua các hoạt động đa dạng liên quan đến sách hay”. Trong đó, trang web www.SachHay.org đóng vai trò như một “màng lọc tri thức” để chọn ra những cuốn sách thực sự có giá trị trong biển sách mênh mông ngày nay, và có 5 “màng lọc” phân tầng lần lượt gồm: Thành viên Sách Hay giới thiệu sách; Biên tập viên Sách Hay giới thiệu sách; Cá nhân chuyên gia giới thiệu sách; Hội đồng chuyên gia giới thiệu sách; và Giải thưởng Sách Hay thường niên.

 • Giải thưởng Sách Hay thường niên (www.SachhHay.org/GiaiThuongSachHay): Dự án Sách Hay tổ chức Giải thưởng Sách Hay thường niên kể từ năm 2011 để khuyến đọc những cuốn sách hay trong những lĩnh vực then chốt nhất của đời sống xã hội. Đây là giải  “dân lập” đầu tiên về sách của Việt Nam và cũng là giải  về sách có quy mô rộng rãi nhất hiện nay do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) bình chọn.

 • Dự án Đúng Việc (www.dungviec.org): Là một dự án nhằm lan tỏa tinh thần “Đúng Việc” (dựa trên cuốn sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”). Tinh thần “Đúng việc” và tinh thần “Tự lực khai phóng” cũng chính là tinh thần cốt lõi của Mô hình giáo dục khai phóng mà OpenEdu theo đuổi.

 • Dự án Talk&Think (Chia sẻ để Suy ngẫm): Là một chuỗi chương trình đối thoại nhằm kết nối những nhân vật dẫn đầu và có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau để đối thoại với cộng đồng học thuật, cộng đồng doanh nghiệp và với giới trẻ.

 • Có thể hiểu rằng, OpenEdu Initiative vừa kế thừa nền tảng vững chắc của những dự án trên, vừa tiếp nối để lan tỏa tinh thần và tác động của những dự án này một cách toàn diện, mạnh mẽ và sâu rộng hơn.

 

 

Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative [1]
Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu bao gồm: 1 mục đích, 3 mục tiêu và 3 cách thức.
Cụ thể như sau:
1 Mục đích (của giáo dục khai phóng): Con người tự do
Khai phóng, hiểu một cách đơn giản nhất, là khai minh và giải phóng bản thân để trở thành một con người tự do. Ở đây, “giải phóng bản thân” và “tự do” không phải chỉ mang ý nghĩa là thoát ra khỏi một ách áp bức, một chế độ bạo quyền như cách chúng ta thường hiểu khi nhắc đến những từ ngữ này, mà là giải phóng bản thân khỏi những yếu tố nô lệ/ bị trị/ ngoại trị (bởi tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sự sợ hãi…), và bắt đầu hành trình trở thành một con người tự do/ tự trị/ nội trị. Còn đối với “khai minh”, “khai” tức là “mở”, “minh” tức là “sáng”. Khai minh, nói nôm na, là mở con người tăm tối của mình ra để đưa ánh sáng vào, bao gồm cả ánh sáng trí tuệ và ánh sáng tâm hồn, ánh sáng của chân lý và tự do. Nói một cách rõ hơn, khai minh tức là hành trình nhận chân ra con người của mình và thấu hiểu nhân tình thế thái, rồi dẫn dắt bản thân thoát khỏi sự vô minh, vô tri, u mê, giáo điều, ấu trĩ để có một cái đầu minh định và một trái tim có hồn, một cái đầu “sáng” và một trái tim “nóng”[2].
Tự do là khát vọng cháy bỏng của muôn người ở muôn đời, nhưng tự do mà không có khai phóng thì chỉ là thứ “tự do hoang dã”. Giáo dục khai phóng mà OpenEdu theo đuổi và cổ vũ là giáo dục mang mục tiêu tiếp sức cho mỗi người trên hành trình tự lực khai phóng bản thân để trở thành con người tự do.
3 Mục tiêu (của giáo dục khai phóng):
-   Năng lực văn hóa (Làm người)
-   Năng lực công dân (Làm dân)
-    Năng lực chuyên môn (Làm nghề)
Tại sao khi hướng đến mục đích là con người tự do, chúng ta cần phải trau dồi năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn, hay nói cách khác là phải biết làm người, làm dân và làm nghề?
Nhà tư tưởng vĩ đại thời khai minh Jean Jacques Rousseau khẳng định công việc quan trọng nhất (và có thể nói là công việc/ nghề nghiệp duy nhất) của mỗi người trên cõi đời này là “nghề làm người”. Có thế tiếp tục chi tiết hóa nghề làm người này bằng nhiều mảng việc nữa, mà trong đó “làm dân” và “làm việc” là hai phần việc quan trọng bậc nhất. Và lựa chọn “đúng việc” hay “ sai việc” của mỗi người trong từng “công việc” làm người, làm dân, làm nghề  sẽ làm nên chính con người và cuộc đời họ, cũng như làm nên xã hội mà họ sinh sống. Mà để đưa ra được những lựa chọn đúng, để làm đúng và làm tốt bất kỳ công việc nào, mỗi người cũng đều cần trang bị cho mình những năng lực nhất định.
Đó là lý do vì sao với mong muốn tiếp sức cho mỗi người đến đích tự do, giáo dục khai phóng của OpenEdu lựa chọn con đường giúp mỗi người dần hình thành và củng cố cho mình ba năng lực lõi là năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn.
3 Cách thức (để OpenEdu hiện thực hóa mục đích và mục tiêu nói trên):
-   Khóa học / Course
-   Đối thoại / Talk
-   Khuyến đọc / Book
[1] Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu được làm rõ trong tác phẩm “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”
[2] Giản Tư Trung, “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”


Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu bao gồm: 1 mục đích, 3 mục tiêu và 3 cách thức.

Cụ thể như sau:

1 Mục đích (của giáo dục khai phóng): Con người tự do

Khai phóng, hiểu một cách đơn giản nhất, là khai minh và giải phóng bản thân để trở thành một con người tự do. Ở đây, “giải phóng bản thân” và “tự do” không phải chỉ mang ý nghĩa là thoát ra khỏi một ách áp bức, một chế độ bạo quyền như cách chúng ta thường hiểu khi nhắc đến những từ ngữ này, mà là giải phóng bản thân khỏi những yếu tố nô lệ/ bị trị/ ngoại trị (bởi tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sự sợ hãi…), và bắt đầu hành trình trở thành một con người tự do/ tự trị/ nội trị. Còn đối với “khai minh”, “khai” tức là “mở”, “minh” tức là “sáng”. Khai minh, nói nôm na, là mở con người tăm tối của mình ra để đưa ánh sáng vào, bao gồm cả ánh sáng trí tuệ và ánh sáng tâm hồn, ánh sáng của chân lý và tự do. Nói một cách rõ hơn, khai minh tức là hành trình nhận chân ra con người của mình và thấu hiểu nhân tình thế thái, rồi dẫn dắt bản thân thoát khỏi sự vô minh, vô tri, u mê, giáo điều, ấu trĩ để có một cái đầu minh định và một trái tim có hồn, một cái đầu “sáng” và một trái tim “nóng”.

Tự do là khát vọng cháy bỏng của muôn người ở muôn đời, nhưng tự do mà không có khai phóng thì chỉ là thứ “tự do hoang dã”. Giáo dục khai phóng mà OpenEdu theo đuổi và cổ vũ là giáo dục mang mục tiêu tiếp sức cho mỗi người trên hành trình tự lực khai phóng bản thân để trở thành con người tự do.

3 Mục tiêu (của giáo dục khai phóng):

 • Năng lực văn hóa (Làm người)
 • Năng lực công dân (Làm dân)
 • Năng lực chuyên môn (Làm nghề)

Tại sao khi hướng đến mục đích là con người tự do, chúng ta cần phải trau dồi năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn, hay nói cách khác là phải biết làm người, làm dân và làm nghề?

Nhà tư tưởng vĩ đại thời khai minh Jean Jacques Rousseau khẳng định công việc quan trọng nhất (và có thể nói là công việc/ nghề nghiệp duy nhất) của mỗi người trên cõi đời này là “nghề làm người”. Có thế tiếp tục chi tiết hóa nghề làm người này bằng nhiều mảng việc nữa, mà trong đó “làm dân” và “làm việc” là hai phần việc quan trọng bậc nhất. Và lựa chọn “đúng việc” hay “ sai việc” của mỗi người trong từng “công việc” làm người, làm dân, làm nghề  sẽ làm nên chính con người và cuộc đời họ, cũng như làm nên xã hội mà họ sinh sống. Mà để đưa ra được những lựa chọn đúng, để làm đúng và làm tốt bất kỳ công việc nào, mỗi người cũng đều cần trang bị cho mình những năng lực nhất định.

Đó là lý do vì sao với mong muốn tiếp sức cho mỗi người đến đích tự do, giáo dục khai phóng của OpenEdu lựa chọn con đường giúp mỗi người dần hình thành và củng cố cho mình ba năng lực lõi là năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn.

Ngoài 3 mục tiêu trên, OpenEdu còn hướng đến mục tiêu bồi dưỡng năng lực lãnh đạo (Làm sếp) nhằm tiếp sức cho những bạn trẻ ưu tú có thể dẫn dắt các nguồn lực cùng tạo ra những thay đổi tích cực cho tổ chức/cộng đồng. “Lãnh đạo” hay "Làm sếp" ở đây không phải theo nghĩa là có danh vị đứng đầu hay có chức có quyền, mà là có sự ưu tú và dám dấn thân trên hành trình khai phóng bản thân, cũng như biết đi chuyên sâu trong lĩnh vực của mình và trở thành những chuyên gia xuất sắc ở tầm quốc gia và quốc tế. Lãnh đạo bao gồm lãnh đạo chính mình và dẫn dắt người khác. Đây cũng chính là sự kết hợp của mục tiêu thứ 1 (Làm người) ở khía cạnh “lãnh đạo chính mình” với mục tiêu thứ 3 (Làm nghề) ở khía cạnh “dẫn dắt người khác”.

3 Cách thức (để OpenEdu hiện thực hóa mục đích và mục tiêu nói trên):


Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative được làm rõ hơn trong tác phẩm
"
Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minhcủa tác giả Giản Tư Trung