Kết nối với OpenEdu
Mục tiêu của sự học tại OpenEdu và Open IPL

Mỗi cá nhân theo đuổi mô hình "Giáo dục khai phóng" tại OpenEdu Initiative nói chung và Open IPL Scholarship nói riêng luôn theo đuổi tinh thần thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm, và chuyên gia ưu tú.

Khi mỗi cá nhân được khai phóng và biết chuyên sâu thì không chỉ đạt tới một tầm vóc văn hóa với cái đầu sáng (để minh định) và trái tim nóng (để hành động), mà còn trở thành một chuyên gia ưu tú với cái đầu chuyên sâu và trái tim yêu nghề.

Chính vì vậy, mục tiêu sự học của Học viên Open IPL trong chương trình Open IPL chính là hình thành cho mình những nền tảng thiết yếu để vươn đến mục tiêu của sự học nêu trên, cũng như để tiến xa hơn trên hành trình tự lực khai phóng sau này.

Phương pháp học tập tại Open IPL Scholarship

“Ta là sản phẩm của chính mình!”. Nghĩa là, tại Open IPL, học viên không những không bị tước mất cái quyền được “làm ra chính mình”, mà còn được hỗ trợ để nắm lấy và thực hiện cái quyền thiêng liêng này. Cụ thể là học viên Open IPL sẽ được tiếp sức để: Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mình và Giữ được chính mình.

Để “làm ra chính mình”,  Học viên Open IPL phải làm chủ sự học của mình. Và để làm chủ được sự học của mình, Học viên Open IPL sẽ quản trị sự học theo mô hình “2W1H - Why to Learn, What to Learn, How to Learn”. Nghĩa là, trong mọi sự học, mọi kỳ học/môn học/buổi học… của mình, Học viên Open IPL luôn hiểu rõ Lý do học (Why to Learn) và Mục đích học (Learn for What) trước khi xác định Nội dung học (What to Learn) và Cách thức học (How to Learn).

Mục tiêu của sự học tại IPL

Mỗi Học viên theo đuổi tinh thần "Tự lực khai phóng" và mô hình "Giáo dục khai phóng" tại OpenEdu Initiative nói chung và IPL Scholarship nói riêng. Cụ thể hơn, theo đuổi tinh thần thực học, khai phóngchuyên sâu để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm, và chuyên gia ưu tú.

Khi mỗi cá nhân được khai phóng và biết chuyên sâu thì không chỉ đạt tới một tầm vóc văn hóa với cái đầu sáng (để minh định) và trái tim nóng (để hành động), mà còn trở thành một chuyên gia ưu tú với cái đầu chuyên sâu và trái tim yêu nghề.Chính vì vậy, mục tiêu sự học của Học viên IPL Scholarship trong chương trình IPL Scholarship chính là hình thành cho mình những nền tảng thiết yếu để vươn đến mục tiêu của sự học nêu trên, cũng như để tiến xa hơn trên hành trình tự lực khai phóng sau này.

Phương pháp học tập tại IPL Scholarship

Ta là sản phẩm của chính mình!”. Nghĩa là, tại IPL Scholarship, Học viên không những không bị tước mất cái quyền được “làm ra chính mình”, mà còn được hỗ trợ để nắm lấy và thực hiện cái quyền thiêng liêng này. Cụ thể, Học viên IPL Scholarship sẽ được tiếp sức để: Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mìnhGiữ được chính mình.Để “làm ra chính mình”,  Học viên IPL Scholarship làm chủ sự học của mình. Và để làm chủ được sự học của mình, Học viên IPL Scholarship sẽ quản trị sự học theo mô hình “2W1H - Why to Learn, What to Learn, How to Learn”. Nghĩa là, trong mọi sự học, mọi kỳ học/môn học/buổi học… của mình, Học viên luôn hiểu rõ
Lý do học (Why to Learn) và Mục đích học (Learn for What) trước khi xác định Nội dung học (What to Learn) và Cách thức học (How to Learn).


Người vượt qua “5 vòng thi tuyển sinh” và trúng tuyển IPL Scholarship sẽ trở thành “Học viên IPL Scholarship". Các Học viên IPL Scholarship sẽ được tham gia một chương trình học tập đặc biệt với học bổng toàn phần) gồm 2 giai đoạn như sau:

-   1 năm học tập tại trường 

-   5 kỳ tự thân trải nghiệm (mỗi kỳ tương đương 6 tháng)

Giai đoạn 1 năm học tập tại trường

Chương trình đào tạo của IPL Scholarship được xây dựng dựa trên mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative. Theo đó, các môn học trong IPL Scholarship được phân bổ thành 4 cấu phần, trong đó 3 cấu phần Làm người, Làm dân, Làm nghề tương ứng với 3 năng lực lõi mà IPL Scholarship sẽ tiếp sức cho các bạn Học viên, bao gồm: năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn. Ở cấu phần cuối cùng - Làm sếp, IPL Scholarship giúp hình thành và bồi đắp năng lực lãnh đạo. Nội dung đào tạo trong giai đoạn này được khái quát hóa trong mô hình dưới đây:

Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative được làm rõ trong
tác phẩm "Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh"


Mục tiêu và các nội dung đào tạo chính của từng cấu phần Làm người, Làm dân, Làm nghề và Làm sếp cụ thể như sau:

Cấu phần 1: Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người)

Cấu phần này bao gồm những chuyên đề và môn học đặc biệt nhằm giúp Học viên khai minh và giải phóng bản thân, qua đó Học viên có thể tự hình thành hệ thống các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho cuộc đời và sự nghiệp của mình như: “sự học”, “sự đời”, “triết học”, “văn hóa”, “pháp luật”… để từ đó biết cách trở thành con người tự do/ con người tự trị.

Nếu như cấu phần phát triển năng lực lãnh đạo ở bên dưới giúp Học viên phát triển tiềm năng lãnh đạo thì cấu phần này sâu rộng trong nhiều lĩnh vực nhằm giúp Học viên nâng tầm văn hóa của bản thân và hình thành được một nền tảng vững chắc để có thể trở thành con người tự do và nhà lãnh đạo tầm vóc hay chuyên gia ưu tú sau này.

 • Khóa “Quản trị cuộc đời”
 • Khóa “Bàn về sự học”
 • Khóa “Bàn về triết học”
 • Tọa đàm “Bàn về văn hóa”
 • Tọa đàm “Bàn về văn học”
 • Tọa đàm “Bàn về nghệ thuật”
 • Tọa đàm “Bàn về khoa học”
 • Những cuốn sách tinh tuyển từ tủ sách "Tự lực khai phóng"
 • Các Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc khác về chuyên đề "Khai phóng" (Enlightened Education topics)

Cấu phần 2: Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân)

Cấu phần này giúp Học viên có những nhận thức tiến bộ về năng lực công dân cũng như những ứng dụng thực tế nhằm rèn luyện năng lực công dân của chính mình. Không một đất nước nào ngay từ khi khai lập nên đã là một cường quốc, mà lịch sử nhân loại đã chứng minh quốc gia đó trở nên vĩ đại là nhờ những lãnh đạo vĩ đại và đặc biệt là có phần lớn người dân trong quốc gia đó hiểu đúng và làm tốt công việc “làm dân” của mình. IPL Scholarship tin tưởng rằng không ai có thể làm người một cách trọn vẹn mà lại có thể thờ ơ với đất nước, với xứ sở của mình. Vì vậy mà “làm dân” trước hết là làm một con người tự do và là một công dân có trách nhiệm - trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà mình đang sống và trách nhiệm tạo ra một nhà nước để bảo vệ các quyền tự do của mình và của người khác.

Cấu phần này bao gồm các hoạt động phong phú và chủ đề đa dạng nhằm mang đến cho các Học viên một cách tiếp cận gần gũi và thực tế hơn, ví dụ như: chuỗi tọa đàm “Các mô hình quản trị quốc gia”, khóa học “Quyển và Nghĩa vụ công dân”,…

 • Khóa “Bàn về hiến pháp & Quyền công dân"
 • Khóa "Bàn về pháp luật & Thực tế pháp luật"
 • Khóa “Bàn về kinh tế & Thực tế kinh tế”
 • Chuỗi tọa đàm “Các mô hình quản trị quốc gia”
 • Sách “Đúng Việc” (Phần “Làm dân”)
 • Sách “Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới - Góc nhìn Lý Quang Diệu”
 • Sách “Tại sao các quốc gia thất bại?”
 • Các Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc khác về chuyên đề "Công dân" (Civic Education topics)

Cấu phần 3: Năng lực định hướng chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề)

“Năng lực Làm nghề” ở đây không có nghĩa rằng IPL Scholarship là một chương trình dạy nghề (nhằm trang bị cho các bạn trẻ một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), mà IPL Scholarship là nơi tiếp sức để những người trẻ biết cách tìm ra “con người chuyên môn” của mình (mình thích và hợp với công việc/nghề nghiệp/sự nghiệp nào nhất) nhằm hình thành một nền tảng vững chắc cho chính mình, để có thể trở thành những chuyên gia xuất sắc, ưu tú trong một công việc, nghề nghiệp hay lĩnh vực mà mình lựa chọn sau này.

Cấu phần này còn trang bị cho học viên thêm những chuỗi đối thoại “Thực tế nghề nghiệp” nhằm giúp Học viên có những góc nhìn thực tế nhất và hiểu sâu hơn về bản chất và đặc thù của nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, cũng như để kết nối và giúp Học viên được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia, những người đi trước có uy tín trong từng ngành nghề/lĩnh vực. Từ đó giúp Học viên biết chọn hướng chuyên sâu cho nghề nghiệp và sự nghiệp của mình.

Tinh thần cốt lõi trong nội dung của các chuyên đề trong cấu phần này là: “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Mỗi Học viên IPL Scholarship nhất định sẽ đặt mục tiêu trở thành chuyên gia xuất sắc, chuyên gia hàng đầu về một công việc, một ngành nghề hay lĩnh vực nào đó trong tương lai.

 • Chuỗi hoạt động tư vấn về “Định nghề - Lập nghiệp” (Coaching and Mentoring) cho từng Học viên
 • Chuỗi tọa đàm "Thực tế nghề nghiệp” / “Professional Practices” có sự tham gia của những chuyên gia cùng với các khách mời uy tín trong các nghề nghiệp, ngành/lĩnh vực được chọn. Thông qua các buổi tọa đàm này, Học viên gặt hái được những góc nhìn thực tế và sâu sắc từ những người dẫn đầu của mỗi nghề nghiệp, ngành/lĩnh vực
 • Chuỗi hoạt động “Kỹ năng làm việc thiết yếu” (theo mô hình "Teach to Learn")
 • Chuỗi phim về "Đạo sống và Đạo nghề"
 • Sách “Đúng Việc” (Phần “Làm việc”)
 • Các Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc khác về chuyên đề "Chuyên môn nghề nghiệp" (Professional Development topics)

Cấu phần 4: Năng lực lãnh đạo để trở thành Người tiên phong (Làm sếp)

Cấu phần này giúp bồi đắp và phát huy năng lực lãnh đạo - một năng lực quan trọng để những bạn trẻ ưu tú có thể dẫn dắt các nguồn lực cùng tạo ra những thay đổi tích cực cho tổ chức/cộng đồng.

 “Lãnh đạo” ở đây không phải theo nghĩa là có danh vị đứng đầu hay có chức có quyền, mà là có sự ưu tú và dám dấn thân trên hành trình khai phóng bản thân, cũng như biết đi chuyên sâu trong lĩnh vực của mình và trở thành những chuyên gia xuất sắc ở tầm quốc gia và quốc tế. Lãnh đạo bao gồm lãnh đạo chính mình và dẫn dắt người khác.

Với hai nội dung chính là “lãnh đạo chính mình” và “dẫn dắt người khác”, nội dung đào tạo của cấu phần này được kết hợp với cấu phần 1 (Làm người) ở khía cạnh “lãnh đạo chính mình” với các môn tiêu biểu như Quản trị cuộc đời, Bàn về sự học,… và cấu phần 3 (Làm nghề) ở khía cạnh “dẫn dắt người khác”. Ba trong số những những chuyên đề đặc biệt nhất của cấu phần này là: Chân dung lãnh đạo, Năng lực lãnh đạo cho quản lý cấp trung, 7 Thói quen để Hiệu quả (chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới của FranklinCovey - một tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa).

Một số hoạt động tiêu biểu trong cấu phần này:

 • Khóa “Chân dung lãnh đạo”
 • Khóa "Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin" (*) (Bản quyền thuộc FranklinCovey)
 • Khóa “7 Thói quen Hiệu quả” (*) (Bản quyền thuộc FranklinCovey)
 • Khóa "Bản đồ chiến lược" (**) (Bản quyền thuộc Balanced Scorecard Việt Nam)
 • Tọa đàm "Khởi nghiệp tin gọn”
 • Chuỗi tọa đàm “Thực tế lãnh đạo”
 • Sách “Đúng Việc” (mục “Quản trị hay Cai trị”)
 • Các Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc khác về chuyên đề "Lãnh đạo" (Leadership Development topics)

Cấu phần 5: Đề án tốt nghiệp

Học viên IPL Scholarship sẽ thực hiện “Đề án tốt nghiệp” của mình theo mô hình “Learning through Serving” (Học thông qua phục vụ). 

Cụ thể là, sau khi hoàn tất các cấu phần đào tạo của mình, Học viên sẽ được giao một dự án, một công việc, hay một hoạt động của OpenEdu Initiative hoặc thực hiện một dự án cộng đồng thực tế nào đó nhằm học hỏi và góp phần cống hiến cho xã hội và phát triển cộng đồng thông qua việc góp sức thực hiện thành công những dự án này.

Để đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Tổ chức/ Cộng đồng và giúp cho Học viên học hỏi được nhiều nhất có thể, việc thực hiện dự án không chỉ là công việc của (1) Nhóm thực hiện dự án (Nhóm Học viên IPL Scholarship) và (2) Sáng kiến OpenEdu...; mà còn có sự hỗ trợ của (3) Chuyên gia hướng dẫn (do Nhóm lựa chọn và OpenEdu phê duyệt) và (4) Người giám sát do Chương trình IPL cử ra cho mỗi dự án.

Việc đánh giá các dự án này (cũng là Đề án tốt nghiệp) sẽ do một Hội đồng bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo của Sáng kiến OpenEdu..., Chuyên gia hướng dẫn, và Đại diện IPL Scholarship.

Trong từng cấu phần, các nội dung đào tạo sẽ được truyền tải thông qua 3 phương cách chính, đó là: Courses   - Talks - Books / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc. Cụ thể là

 • Courses/ Khóa học: Là tập hợp những môn học được chọn lọc khắt khe giúp tạo nền tảng hiểu biết cần thiết về từng năng lực lõi và củng cố năng lực phản biện, năng lực ánh xạ bản thân (self-reflection) trong mỗi cá nhân Học viên IPL.
 • Talks/ Đối thoại: Là chuỗi các buổi giao lưu, đối thoại, chia sẻ nhằm kết nối những nhân vật dẫn đầu, có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực với Học viên IPL Scholarship và cộng đồng. Điểm đặc biệt là ngoài việc tham gia với tư cách tham dự thông thường, các Học viên IPL Scholarship còn được tham gia với tư cách là những người tổ chức các buổi đối thoại này và đại diện thế hệ trẻ để tham gia tranh luận tại các buổi IPL Talks.
 • Books/ Khuyến đọc: Đọc sách là một hoạt động học tập quan trọng và không thể thiếu của học viên trong chương trình đào tạo của IPL Scholarship. Những cuốn sách được chọn trong chương trình là những cuốn sách kinh điển, đặc sắc giúp bồi đắp các năng lực làm người, làm dân và làm nghề.
  Trong suốt chương trình, Học viên IPL được yêu cầu đọc kỹ một số cuốn sách và chia sẻ những bài học hữu ích mà mình học được từ sách, cũng như những góc nhìn, những bình luận của mình về cuốn sách đó.
  Để Học viên IPL có thể biến kiến thức từ sách thành kiến thức của mình, cũng như lan tỏa rộng rãi hơn tri thức từ sách, việc đọc sách được tổ chức theo mô hình “Câu lạc bộ đọc sách” (không chỉ đọc mà còn chia sẻ và thảo luận để mỗi ý kiến chia sẻ đều được tôn trọng và lắng nghe, và để mỗi thành viên đều có thể học được những điều thú vị từ các góc nhìn, ý kiến khác biệt).

Bên cạnh 3 phương cách đào tạo chính là Courses - Talks - Books, các nội dung học còn được đào sâu và triển khai đa dạng hơn thông qua các Hoạt động ngoại khóa (Extra-Curricular Activities, ECA). ECA được tổ chức dưới hình thức team-building, hoặc tham quan tổ chức/doanh nghiệp, hoặc một hình thức ngoại khóa/dã ngoại hay thưởng thức nghệ thuật phù hợp khác (do Nhóm Học viên và Ban Giáo Vụ tổ chức theo Kế hoạch tổ chức đã được Ban Điều Hành Chương trình IPL phê duyệt). Ngoài ra, các hoạt động này còn nhằm xây dựng cộng đồng OpenEdu thành cộng đồng tinh hoa trẻ uy tín ở VN, cũng như mang đến những cơ hội để kết nối IPL Scholarship, Học viên IPL với các cá nhân và tổ chức uy tín trong và ngoài nước.


Dưới đây là một ví dụ tiêu biểu về các Courses - Talks - Books theo từng chủ đề học tập mà các Học viên IPL Scholarship sẽ được trải nghiệm và dấn thân. Trong đó, cột dọc là phương cách đào tạo, và cột ngang là chủ đề đào tạo:

 

Courses / Khóa học 

Talks / Đối thoại 

Books / Khuyến đọc 

Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người) 

 • Khóa “Quản trị cuộc đời”
 • Khóa “Bàn về sự học”
 • Khóa “Bàn về triết học”
 • Tọa đàm “Bàn về văn hóa”
 • Tọa đàm “Bàn về văn học”
 • Tọa đàm “Bàn về nghệ thuật”
 • Tọa đàm “Bàn về khoa học”
 • Những cuốn sách tinh tuyển từ tủ sách "Tự lực khai phóng"

Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân) 

 • Khóa “Bàn về hiến pháp & Quyền công dân"
 • Khóa "Bàn về pháp luật & Thực tế pháp luật"
 • Khóa “Bàn về kinh tế & Thực tế kinh tế” 
 • Chuỗi tọa đàm “Các mô hình quản trị quốc gia”

 

 • Sách “Đúng Việc” (Phần “Làm dân”)
 • Sách “Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới - Góc nhìn Lý Quang Diệu”
 • Sách “Tại sao các quốc gia thất bại?”

Năng lực chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề) 

 • Chuỗi hoạt động tư vấn về “Định nghề - Lập nghiệp” (Coaching and Mentoring) cho từng Học viên
 • Chuỗi hoạt động “Kỹ năng làm việc thiết yếu” (theo mô hình "Teach to Learn")
 • Chuỗi tọa đàm "Thực tế nghề nghiệp” / “Professional Practices” có sự tham gia của những chuyên gia cùng với các khách mời uy tín trong các nghề nghiệp, ngành/lĩnh vực được chọn. Thông qua các buổi tọa đàm này, Học viên gặt hái được những góc nhìn thực tế và sâu sắc từ những người dẫn đầu của mỗi nghề nghiệp, ngành/lĩnh vực
 • Sách “Đúng Việc” (Phần “Làm việc”)

 

Năng lực lãnh đạo để trở thành Người tiên phong (Làm sếp)

 • Khóa “Chân dung lãnh đạo”
 • Khóa "Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin" (*) (Bản quyền thuộc FranklinCovey)
 • Khóa “7 Thói quen Hiệu quả” (*) (Bản quyền thuộc FranklinCovey)
 • Khóa "Bản đồ chiến lược" (**) (Bản quyền thuộc Balanced Scorecard Việt Nam)
 • Tọa đàm "Khởi nghiệp tin gọn”
 • Chuỗi tọa đàm “Thực tế lãnh đạo”

 

 

 • Sách “Đúng Việc” (mục “Quản trị hay Cai trị”)

 

 


(*) Khóa đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả” là chương trình phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa danh tiếng toàn cầu của FranklinCovey Worldwide - một tổ chức phát triển lãnh đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Các chương trình phát triển lãnh đạo, nâng cao hiệu quả và nâng tầm văn hóa của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam do FranklinCovey Việt Nam – một thành viên của Trường Doanh nhân PACE độc quyền triển khai.

Hình: Bộ học liệu của Khóa đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả”

Người vượt qua “5 vòng thi tuyển sinh” và trúng tuyển Học bổng IPL Scholarship sẽ trở thành “Học viên IPL. Các Học viên IPL sẽ được tham gia một chương trình học tập đặc biệt với học bổng toàn phần gồm 2 giai đoạn như sau:

-   1 năm học tập tại trường 

-   5 kỳ tự thân trải nghiệm (mỗi kỳ tương đương 6 tháng)

Giai đoạn 5 kỳ tự trải nghiệm

Triết lý của giai đoạn này là:

-  “Học mà không hành thì thực sự là chưa học gì” (To learn and not to do is really not to learn) và “Biết mà không dùng thì thực sự là chưa biết gì” (To know and not to do is really not to know).  

-  Có những bài học mà không cần phải trả giá cũng học được vậy thì tại sao phải trả giá! Đó là lý do vì sao phải “được đào tạo” để bớt phải trả giá. Nhưng có những bài học mà nếu không trả giá thì không thể học được. Đó cũng là lý do vì sao cần phải “tự trải nghiệm” để học hỏi.  

Do vậy, sau khi hoàn tất thành công giai đoạn đào tạo, Học viên IPL sẽ tiếp tục bước sang một giai đoạn mới của Chương trình IPL, đó là giai đoạn “tự thân trải nghiệm” kéo dài trong vòng 5 kỳ (mỗi kỳ tương đương 6 tháng). Đây là quãng thời gian để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành vi”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”.

Trong giai đoạn 5 kỳ tự trải nghiệm này, Học viên IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm thông qua cuộc sống và công việc mà mình phụ trách. Chương trình IPL sẽ đóng vai trò là bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.

Do vậy, sau khi hoàn tất thành công giai đoạn đào tạo, Học viên IPL sẽ tiếp tục bước sang một giai đoạn mới của Chương trình IPL, đó là giai đoạn “tự trải nghiệm” trong vòng 5 kỳ, mỗi kỳ 6 tháng (kể từ ngày 1/1 của năm đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn “1 năm được đào tạo”). 
Giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” này là quãng thời gian để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành động”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”.
Trong 5 kỳ trải nghiệm này, Học viên IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm thông qua cuộc sống và công việc mà mình phụ trách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình IPL sẽ đóng vai trò là bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.
Chẳng hạn như, trong quá trình “tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được Chương trình IPL tạo điều kiện để tổ chức và tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa IPL hay Liên khóa IPL), tham gia các kỳ cập nhật kiến thức như IPL Talk, IPL Sharing, IPL Workshop…
Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng chính là Tốt nghiệp toàn bộ Chương trình IPL) khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình và Báo cáo trải nghiệm này được Chương trình IPL đánh giá là “đạt”.

Chẳng hạn như, trong quá trình “tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được Chương trình IPL tạo điều kiện để tổ chức và tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa IPL hay Liên khóa với các Khóa IPL trước đây), tham gia các kỳ cập nhật kiến thức nội bộ như các buổi đối thoại (talks), chia sẻ (sharing), hay huấn luyện (workshop),...Ngoài ra, Học viên IPL còn được tham gia vào quá trình tổ chức và dẫn dắt các hoạt động cộng đồng về văn hóa - giáo dục do OpenEdu triển khai, bao gồm: Khóa học (xoay quanh 3 chủ đề "Làm người - Làm dân - Làm nghề", Đối thoại (Top Talk và IPL Talk), Khuyến đọc (Thành viên OpenEdu giới thiệu sách, và chuỗi hoạt động "Sách Hay khuyến đọc thường niên").

Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng chính là Tốt nghiệp toàn bộ Chương trình IPL) khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình và Báo cáo trải nghiệm này được Chương trìn hIPL đánh giá là “đạt”.