Kết nối với OpenEdu
Trong suốt 10 năm kể từ ngày thành lập, “Chương trình IPL” được điều hành bởi Trường PACE. Kể từ 01/01/2017, theo Quyết nghị của Hội đồng Quản trị IPL, Chương trình IPL sẽ được chuyển đổi thành Chương trình Open IPL, và Chương trình Open IPL này sẽ được điều hành bởi OpenEdu Initiative.
Như vậy, có thể nói ngắn gọn, Open IPL Program / Chương trình IPL là chương trình học bổng toàn phần về giáo dục khai phóng do OpenEdu Initiative tổ chức dành cho những người trẻ ưu tú.
Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative [1]
Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Course - Talk - Book / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc.
Đặc biệt, song song với ba phương cách chính nêu trên, OpenEdu Initiative còn tổ chức Open IPL Program / Chương trình Open IPL. Đây là chương trình học bổng toàn phần về giáo dục khai phóng dành cho những người trẻ ưu tú tuổi từ 20 - 27. Cấu trúc chương trình đào tạo của Open IPL Program / Chương trình Open IPL cũng sẽ dựa trên sự kết hợp đa dạng của Course - Talk - Book.
Bất kỳ ứng viên nào đáp ứng ba điều kiện (bắt buộc) sau đều có quyền dự tuyển vào Open IPL:
-   Tuổi từ 20 đến 27 (tính đến thời điểm công bố tuyển sinh, tức có năm sinh từ 1990-1997);
-   Tự tin có tố chất trở thành nhân tố góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng;
-   Có khát khao “tìm ra chính mình” và trở thành con người “tự do, trách nhiệm và ưu tú”.
Ứng viên dự tuyển Open IPL sẽ trải qua 05 vòng thi tuyển gồm:
-   Vòng 1: Đánh giá hồ sơ
-   Vòng 2: Làm bài luận và 1 Thư giới thiệu
-   Vòng 3: Thi viết trực tiếp (180 phút)
-   Vòng 4: Phỏng vấn trực tiếp với Hội Đồng Tuyển Sinh (lần 1)
-   Vòng 5: Phỏng vấn trực tiếp với Hội Đồng Tuyển Sinh (lần 2)
Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, Open IPL niên khóa 2017-2018 chỉ tuyển chọn tối đa 35 học viên (là các ứng viên xuất sắc đã vượt qua thành công cả 05 vòng thi tuyển sinh). Tất cả học viên trúng tuyển Open IPL, niên khóa 2017-2018 đều có cơ hội nhận được học bổng toàn phần (được tài trợ 100% chi phí đào tạo) để theo học toàn bộ chương trình tiếp sức cho hành trình giáo dục tự thân của mỗi người nhằm tự lực khai phóng và trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú trong tương lai.
Người trúng tuyển Học bổng Open IPL sẽ trở thành “Học viên Open IPL” (được gọi tắt là “Open IPLers”). Các Open IPLers sẽ được tham gia một chương trình học tập đặc biệt với học bổng toàn phần) gồm 2 giai đoạn như sau:
-   1 năm học tập tại trường (từ tháng 6/2017 - tháng 5/2018)
-   2 năm tự thân trải nghiệm (từ tháng 6/2018 - tháng 5/2020)
Chương trình đào tạo của Open IPL được xây dựng dựa trên mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative. Theo đó, các môn học trong chương trình Open IPL được phân bổ thành 4 cấu phần, trong đó 3 cấu phần Làm người, Làm dân, Làm nghề tương ứng với 3 năng lực lõi mà Học bổng Open IPL sẽ tiếp sức cho các bạn học viên, bao gồm: Năng lực văn hóa, Năng lực công dân và Năng lực chuyên môn. Ở cấu phần cuối cùng - Làm sếp, Open IPL giúp sức cho việc hình thành và bồi đắp Năng lực lãnh đạo. 
[1] Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu được làm rõ trong tác phẩm “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”

IPL Program / Chương trình IPL, chính thức ra đời vào ngày 21/11/2007, là một dự án giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo do các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện.

Sứ mệnh của IPL: “IPL là nơi tiếp sức cho người trẻ ưu tú trên hành trình ‘Thực học, Khai phóng và Chuyên sâu’ và cũng là nơi phát hiện và phát triển nhân tài lãnh đạo tương lai cho cộng đồng”.

Trong suốt 10 năm kể từ ngày thành lập, “Chương trình IPL” được điều hành bởi Trường PACE. Kể từ 01/01/2017, theo Quyết nghị của Hội đồng Quản trị IPL, Chương trình IPL sẽ được điều hành bởi OpenEdu Initiative. Đây cũng là một trong những hoạt giáo dục đặc sắc nhất của OpenEdu Initiative / Sáng kiến OpenEdu.

Như vậy, có thể nói ngắn gọn, Chương trình IPL / IPL Scholarship là chương trình học bổng toàn phần về "giáo dục khai phóng" dành cho "hạt giống lãnh đạo" được điều hành bởi Sáng kiến OpenEdu