Kết nối với OpenEdu
Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative [1]
Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Course - Talk - Book / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc. Trong đó:
-   Khóa học/ Course: Các khóa học của OpenEdu sẽ xoay quanh các chủ đề gồm:
+   Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người)
+   Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân)
+   Năng lực định hướng chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề)
Các khóa học này có thể được tổ chức theo hình thức học trực tiếp cho những đối tượng chọn lọc và/hoặc học online cho mọi đối tượng có khát vọng khai phóng bản thân và có cam kết nghiêm túc với hành trình này.
[1] Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu được làm rõ trong tác phẩm “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”

Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Courses - Talks - Books / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc.

Trong đó, Khuyến đọc / Books là hoạt động về sách được kế thừa từ Dự án Sách HayGiải thưởng Sách Hay. OpenEdu cho rằng, "sách" chính là một trong những công cụ hữu hiệu bậc nhất để phục hưng, gìn giữ, khởi phát và lan tỏa những tri thức về giáo dục khai phóng và con người tự do.

                                  “Sách hay Khuyến đọc” của OpenEdu bao gồm 3 màng lọc là:

  • “Thành viên OpenEdu giới thiệu sách”: Là những bài viết, video clip hoặc những buổi thảo luận giới thiệu sách được thể hiện bằng hình thức sáng tạo, gần gũi, dễ hiểu và được thực hiện bởi các thành viên của Cộng đồng OpenEdu.
  • “Chuyên gia độc lập giới thiệu sách”: Là những bài viết, bài nói chuyện, video clip hoặc những buổi tọa đàm của chính các Tác giả/ Dịch giả hoặc Chuyên gia uy tín trong từng lĩnh vực, chủ đề, ngành nghề cụ thể nhằm giới thiệu và phân tích cũng như luận bàn về những cuốn sách hay, sách quý trong lĩnh vực của mình đến đông đảo công chúng;
  • "Sách Hay Khuyến Đọc thường niên”: Là chuỗi tọa đàm/hoạt động online, offline nhằm giới thiệu hoặc bàn luận sâu về từng tựa/cuốn/bộ sách trong danh sách “Sách hay Khuyến đọc thường niên” do OpenEdu bình chọn và khuyến đọc đến cộng đồng. Danh sách này gồm các tựa/cuốn/bộ sách do OpenEdu phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu và các đơn vị xuất bản uy tín bình chọn và khuyến đọc.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động Khuyến đọc / Books của OpenEdu Iniitiative, Quý vị vui lòng truy cập website www.sachhay.org (Dự án Sách Hay) và www.sachhay.org/GiaiThuongSachHay (Giải Thưởng Sách Hay).