Kết nối với OpenEdu
Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative [1]
Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Course - Talk - Book / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc. Trong đó:
-   Khóa học/ Course: Các khóa học của OpenEdu sẽ xoay quanh các chủ đề gồm:
+   Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người)
+   Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân)
+   Năng lực định hướng chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề)
Các khóa học này có thể được tổ chức theo hình thức học trực tiếp cho những đối tượng chọn lọc và/hoặc học online cho mọi đối tượng có khát vọng khai phóng bản thân và có cam kết nghiêm túc với hành trình này.
[1] Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu được làm rõ trong tác phẩm “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”

Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Courses - Talks - Books / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc.

Trong đó, Đối thoại / Talks là hoạt động về tọa đàm, hội thảo, diễn đàn,... được kế thừa từ Dự án Talk&Think và được tích hợp cùng với các Dự án về văn hóa - giáo dục phi lợi nhuận khác của OpenEdu.

 

 

Đối thoại / Talks à một diễn đàn gặp gỡ, đối thoại, tranh luận và trò chuyện với các nhân vật là các nhà lãnh đạo, các bậc thức giả, các chuyên gia uy tín của nhiều lĩnh vực khác nhau về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến văn hóa - giáo dục, quản lý - lãnh đạo, kinh tế kinh doanh…. Với mong muốn lan tỏa những câu chuyện và thông điệp đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng đến cộng đồng, OpenEdu sẽ tổ chức hoạt động diễn thuyết này dưới các hình thức như tọa đàm, talkshow, tranh luận, thảo luận,…trên các kênh online lẫn offline, với những cách tiếp cận đa dạng, chẳng hạn như: 

  • Top Talk: Nơi gặp gỡ của nhân vật hàng đầu và những người trẻ ưu tú để cùng bàn về tương lai của chính mình và vai trò của người trẻ nói chung đối với tương lai, tiền đồ của dân tộc mình và của thế giới. 
  • IPL Talk: Nơi mọi người có thể tham gia bàn luận và phản biện những chủ đề “nóng” và “khó”.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động Đối thoại / Talks của OpenEdu Iniitiative, Quý vị vui lòng truy cập website TẠI ĐÂY.