Kết nối với OpenEdu

Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Course - Talk - Book / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc. Trong đó:

-   Khóa học/ Course: Các khóa học của OpenEdu sẽ xoay quanh các chủ đề gồm:
+   Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người)
+   Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân)
+   Năng lực định hướng chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề)
Các khóa học này có thể được tổ chức theo hình thức học trực tiếp cho những đối tượng chọn lọc và/hoặc học online cho mọi đối tượng có khát vọng khai phóng bản thân và có cam kết nghiêm túc với hành trình này.
[1] Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu được làm rõ trong tác phẩm “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”

Các hoạt động của OpenEdu xoay quanh ba cách thức mà OpenEdu đã chọn để hiện thực hóa mục đích và mục tiêu của sáng kiến này, hay nói cách khác đó là sự kết hợp của Course - Talk - Book / Khóa học - Đối thoại - Khuyến đọc. Trong đó:

Khóa học/ Course: Các khóa học của OpenEdu sẽ xoay quanh các chủ đề gồm:

  • Năng lực văn hóa để trở thành Con người tự do (Làm người)
  • Năng lực công dân để trở thành Công dân trách nhiệm (Làm dân)
  • Năng lực định hướng chuyên môn để trở thành Chuyên gia ưu tú (Làm nghề)

Các khóa học này có thể được tổ chức theo hình thức học trực tiếp cho những đối tượng chọn lọc và/hoặc học online cho mọi đối tượng có khát vọng khai phóng bản thân và có cam kết nghiêm túc với hành trình này.

Học bổng OpenEdu / OpenEdu Scholarship là một trong những khóa học đặc sắc nhất trong số các khóa học của OpenEdu Initiative. Học bổng OpenEdu / OpenEdu Scholarship  chương trình học bổng toàn phần về giáo dục khai phóng do OpenEdu Initiative tổ chức dành cho những người trẻ ưu tú tuổi từ 20-27. Để biết thêm chi tiết về chương trình đặc biệt này vui lòng click VÀO ĐÂY.

 

Mô hình giáo dục khai phóng của OpenEdu Initiative được làm rõ trong
 tác phẩm "Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh"

Đối thoại / Talk