Cổng tri thức OpenEdu

Định nghĩa của tri thức

Crash Course

Bạn đang ở trong cổng tri thức, nhưng bạn có thật sự hiểu tri thức là gì?
Bằng cách tiếp cận thông minh, hóm hỉnh, Hank đã giúp đơn giản hóa khái niệm tri thức (“knowledge”) mà vẫn còn đang gây tranh cãi giữa các triết gia bằng việc làm rõ khái niệm Mệnh đề (“proposition”) và Khẳng định (“assertion”).
Hank đưa ra định nghĩa truyền thống của tri thức là “một niềm tin có thật được kiểm chứng”, và phân tích sâu hơn vào 3 khái niệm “niềm tin”, “sự thật”, “kiểm chứng”. Hãy xem và khám phá định nghĩa của tri thức nhé!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kXhJ3hHK9hQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm