Cổng tri thức OpenEdu

Vương triều Roma hoặc Cộng Hòa. Hay … đó là cái gì?

Đơn vị xuất bản: Crash Course

Mô hình ấy trụ vững bởi thế cân bằng quyền lực kiềng ba chân của ba bộ phận là quan Chấp chính, Viện Nguyên lão, và Hội đồng các Century (về sau là Hội đồng Bộ lạc). La Mã đã đặt nền tảng cho nhiều sự phát triển mang tính lịch sử của nhân loại và nhà nước La Mã cũng là một trong những nhà nước ấn tượng nên tìm hiểu.

Nguồn: https://youtu.be/oPf27gAup9U
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo