Cổng tri thức OpenEdu

Trí thông minh cảm xúc: Lãnh đạo giỏi trở thành lãnh đạo xuất sắc như thế nào

Diễn giả: Mitchel Adler

 
Thông minh cảm xúc có vai trò rất quan trọng trong tương tác của tổ chức, đối với người làm lãnh đạo nói riêng và với mọi người nói chung. Thực tế, có rất nhiều điều về thông minh cảm xúc mà mỗi người, đặc biết là lãnh đạo cần phải quan tâm và hiểu rõ để có thể dẫn dắt đội ngũ trong tổ chức của mình phát triển tốt. Bài giảng sẽ giúp người học có được kỹ thuật thực tế, chiến lược hiệu quả và hiểu biết cá nhân thiết yếu để trở thành một nhà lãnh đạo đam mê, truyền cảm hứng và phát triển trí thông minh cảm xúc của mình một cách tích cực trong vai trò lãnh đạo, và thành viên trong tổ chức.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HA15YZlF_kM

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung

Trần Đỗ Tâm Giao

Phan Duy Khánh

Hoàng Thị Thanh Thảo

Lê Nguyên Thông

Nguyễn Ngọc Trâm