Cổng tri thức OpenEdu

TOÀN CẦU HÓA II

Đơn vị sản xuất: Crash Course (2012)

 


Toàn cầu hóa là một hiện tượng làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế và chính trị của các quốc gia, tác động đến từng cá nhân trong xã hội. Vậy đâu là những biểu hiện của toàn cầu hóa?
Nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra rất nhiều của cải nhưng cũng đồng thời cũng tồn tại những hạn chế nhất định như sự chênh lệch giàu nghèo mở rộng, tỷ lệ ly hôn gia tăng, thiệt hại về môi trường và sự lây lan của bệnh tật.
Liệu toàn cầu hóa sẽ mang đến tác động tích cực cho nhân loại? Hãy cùng xem video để tìm kiếm câu trả lời...


NGUỒN:
https://youtu.be/s_iwrt7D5OA


Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo


Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Trần Khánh Ngọc