Cổng tri thức OpenEdu

Nhà lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi tuyệt vời

Diễn giả: John C. Maxwell

John C.Maxwell là chuyên gia nổi tiếng thế giới về nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp, truyền thụ những cách thức xây dựng đội ngũ lãnh đạo hiệu quả hướng tới kết quả tối ưu cho doanh nghiệp.
Trong bài giảng, tác giả chia sẻ về tầm quan trọng, giá trị của việc đặt câu hỏi đúng và những bí quyết đặt câu hỏi của những câu hỏi của những nhà lãnh đạo.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hWIitz1gfxE
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm