Cổng tri thức OpenEdu

Người lãnh đạo giỏi giúp bạn cảm thấy an toàn

Diễn giả: Simon Sinek

Thông qua câu chuyện về một đại úy không màng nguy hiểm băng qua làn đạn cứu những người lính bị thương, Simon đã liên hệ đến hình ảnh người lãnh đạo trong các tổ chức, công ty ngày nay. Diễn giả dẫn dắt người nghe đến với một thông điệp quan trọng về việc làm thế nào những nhà lãnh đạo giỏi có thể khiến nhân viên của mình cảm thấy thật sự an toàn trong doanh nghiệp? Người lãnh đạo giỏi không bao giờ hy sinh con người để cứu doanh số, họ hy sinh doanh số để cứu con người. Khi người lãnh đạo đặt sự an toàn của người khác lên trên và có thể hy sinh lợi ích của mình, họ sẽ tạo ra sự thay đổi kì diệu. Và tất cả sự kỳ diệu này sẽ được bật mí thông qua bài TED Talk “Người lãnh đạo giỏi khiến bạn có cảm giác an toàn”. Hãy cùng vén bức màn bí mật nào!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lmyZMtPVodo
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh