Cổng tri thức OpenEdu

Lược sử thế giới trong 18 phút

Diễn giả: David Christian

Chỉ trong vỏn vẹn 18 phút của chương trình TED mà nhà sử học David Christian đã không chỉ tóm tắt được quá trình hình thành nên vũ trụ, nên trái đất, nên con người mà còn truyền cảm hứng đến người nghe về quyền lợi và nghĩa vụ của loài người mà xoay quanh khả năng chỉ có con người mới có: “Sự học hỏi tích lũy”. Liệu chúng ta sẽ sử dụng khả năng này để thấu hiểu sự phức tạp và sự mong manh của con người trước vũ trụ như thế nào?
David Christian đã làm một điều đáng nể phục khi ông đơn giản hóa các khái niệm khoa học phức tạp về đơn giản và cốt lõi nhất, điều này đòi hỏi ở ông một chiều sâu hiểu biết. Hãy trải qua 18 phút đi ngược về quá khứ 13.7 tỷ năm khi bắt đầu có thời gian và không gian, từ đó hiểu thêm về lịch sử, về nguồn cội của chính mình.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yqc9zX04DXs
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm