Cổng tri thức OpenEdu

Làm thế nào để nuôi dạy những đứa trẻ vĩ đại?

Diễn giả: Robin Sharma

Ông cũng chia sẻ 4 câu nói ông vẫn nói hằng ngày với các con của mình mỗi tối. Qua đó, ta có thể thấy được việc nuôi dạy những đứa trẻ vĩ đại luôn cần sự yêu thương, động viên và cổ vũ từ ba mẹ hằng ngày.
----Hết----
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
[1] Robin Sharma: người Canada nói tiếng Anh. Ông xuất bản hơn 10 cuốn sách nói về việc kiểm soát stress và tinh thần. Ông cũng sáng lập nên Trung tâm huấn luyện Sharma Leadership International.
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Sharma

Nguồn: https://youtu.be/dERdfYqsZKw
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo