Cổng tri thức OpenEdu

Bạn là Người cho đi hay Người nhận lại?

Diễn giả: Adam Grant

 
Diễn giả cho người xem thấy được rằng ở mọi tổ chức đều có 3 tuýp người: Người cho đi, người nhậnngười trung hòa. Ông phân tích tính cách của từng nhóm người này và chia sẻ cách để xây dựng một nền văn hóa nơi những người cho đi đạt được thành công trong tổ chức của mình. Bài giảng cũng giúp người xem nhìn nhận được mình thuộc tuýp người nào trong 3 tuýp người mà tác giả đưa ra, từ đó có những thay đổi về hành động trong công việc và trong cuộc sống để bản thân mình trở nên tốt hơn.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YyXRYgjQXX0
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh